İSLAM ALİMLERİNİN MEHDİYET
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
---
SAHİH-İ BUHARİ KADIZADE

AHİR ZAMAN MEHDİ'SİNİN ALAMETLERİ

Celaleddin Suyuti'nin
Tasnifinden Hadisler

Yayına Hazırlayan: Dr. Suat ARUSAN

Kitabın PDF versiyonunu indir
Kitabın Word versiyonunu indir

BEKLENEN MEHDİ'NİN ALAMETLERİ

Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki
(Heytemi)

Yayına Hazırlayan: Dr. Suat ARUSAN

Kitabın PDF versiyonunu indir
Kitabın Word versiyonunu indir

* Bilindiği gibi Kütüb-i Sitte (Altı Kitap), altı meşhur hadis kitabından oluşan hadis külliyatının tümüne verilen addır. Bu altı kitapta Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadislerin doğru oldukları konusunda bütün ehl-i sünnet alimleri tarafından tasdik edilmiştir.

Bu nedenledir ki Kütüb-i Sitte ehl-i sünnet itikadına göre dinde Kuran'dan sonra gelen en önemli ikinci kaynaktır. Öyle ki alimler Kütüb-i Sitte'nin güvenilirliğine binaen, bu külliyatta yer alan hadisleri inkar etmeyi Resulullah'ı inkar etmekle eş tutmuşlardır. Kütüb-i Sitte'de Mehdiyet hakkında pek çok hadis rivayet edilmiştir. Yalnızca Kütüb-i Sitte'de yer alması dahi Mehdiyet konusunun doğruluğu şüphe götürmeyen bir gerçek olduğunu ortaya koymaya yeterlidir. Bu sitede aktarılan hadisler Kütüb-i Sitte'deki Mehdiyet ve Ahir Zamanla ilgili hadislerden sadece bir kısmıdır.

 

ANASAYFA :: YAZAR HAKKINDA :: DİĞER SİTELER :: ÜYE OLMAK İÇİN :: EMAIL

KURAN-I KERİM :: DESTEK OLUN :: KİTAPLAR :: MAKALELER :: BELGESELLER

© 2009 Harun Yahya - www.kutubisittedemehdiveisa.com
Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla
telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.